Nieuws

Delen we graag met jou

Week Tegen Pesten

Terug naar overzicht

Op radio, tv en social media is het van 17 t/m 21 september de Week Tegen Pesten!  Het OC is een veilige school en heeft een eigen pestbeleid; het OC Pestprotocol. Lees het eens door en vergeet vooral de tips op pagina 16,17 en 18 niet te lezen. Er staan ook tips in over films die over pesten gaan.

OC Pestprotocol

Word jij toch gepest of voel je je niet veilig, zeg het dan tegen je mentor, de coördinator leerlingzaken of tegen de pestcoördinator dhr A. Bergmans. 

Weet je dat het landelijk aantal gepeste middelbaar scholieren in vijf jaar tijd is verminderd van 11 % naar 5 %; een mooie daling die past bij het OC door de manier waarop wij met pesten op school omgaan. 

Je mag jezelf zijn op het OC!

logo-week-tegen-pesten-2018.png
Terug naar overzicht