Schoolkosten

Voor kwalitatief goed onderwijs

Schoolkosten

Aan naar school gaan, zijn kosten verbonden. Gelukkig bestaat er een regeling als ´Gratis schoolboeken´. Helaas betekent dit niet dat alles gratis is. Per leerling ontvangen wij een bedrag van de overheid, maar dat is niet genoeg om uw kind het onderwijs en de activiteiten aan te bieden die in de basis nodig zijn. Wij vragen u daarom een vrijwillige ouderbijdrage.

In onze schoolgids vindt u meer informatie over schoolkosten, de aanschaf van een laptop en hoe wij de facturering hiervoor hebben geregeld. De kosten per leerjaar zijn op te vragen bij onze afdeling Financiële zaken, financien@oosterlicht.nl of 030 - 6004801 en staan vermeld onderaan deze websitepagina. 

Toelichting op kosten 2019-2020 Oosterlicht College

Zijn uw inkomsten laag, dan kunt u onder bepaalde voorwaardengebruik maken van een aantal tegemoetkomende regelingen. Bijvoorbeeld via Stichting Leergeld en U Pas. Informeert u hiernaar bij de mentor van uw kind of wendt u rechtstreeks tot onze financiële administratie. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om. 

Vragen over aansprakelijkheid en verzekeringen? Mail naar: financien@oosterlicht.nl

Schoolboeken bestellen gaat via Iddink.nl. U moet hiervoor een persoonlijk account aanmaken. 

U kunt hier de schoolkosten voor schooljaar 2020-2021 bekijken:

Kosteninformatie 2020 - 2021 klas 1 t/m 4

20160526-bh7a7958-oosterlicht-foto-atlas.jpg

Solidariteitsfonds en Stichting Leergeld

Wij willen als Oosterlicht College graag dat elke leerling zonder zorgen kan deelnemen aan alle activiteiten. Wij vragen daarbij uw hulp.

Hoe kan ik helpen?


Meer informatie over Stichting Leergeld Vianen kunt u vinden in de folder.

folder-stichting-leergeld