Schoolkosten

Voor kwalitatief goed onderwijs

Schoolkosten

Aan naar school gaan, zijn kosten verbonden. Gelukkig bestaat er een regeling als ´Gratis schoolboeken´. Helaas betekent dit niet dat alles gratis is. Per leerling ontvangen wij een bedrag van de overheid, maar dat is niet genoeg om uw kind het onderwijs en de activiteiten aan te bieden die in de basis nodig zijn. Wij vragen u daarom een vrijwillige ouderbijdrage.

In onze schoolgids vindt u meer informatie over schoolkosten, de aanschaf van een laptop en hoe wij de facturering hiervoor hebben geregeld. De kosten per leerjaar zijn op te vragen bij onze afdeling Financiële zaken, via.financien@oosterlicht.nl of 030 - 600 48 01 en staan vermeld onderaan deze websitepagina. 

Zijn uw inkomsten laag, dan kunt u onder bepaalde voorwaardengebruik maken van een aantal tegemoetkomende regelingen. Bijvoorbeeld via Stichting Leergeld en U Pas. Informeert u hiernaar bij de mentor van uw kind of wendt u rechtstreeks tot onze financiële administratie. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om. 

Vragen over aansprakelijkheid en verzekeringen? Mail naar: via.financien@oosterlicht.nl

Schoolboeken bestellen gaat via Iddink.nl. U moet hiervoor een persoonlijk account aanmaken. 

U kunt hier de  de schoolkosten voor schooljaar 2023-2024 bekijken:

Kosteninformatie OCV 2023 - 2024 klas 1 t/m 5

 

20160526-bh7a7958-oosterlicht-foto-atlas.jpg

Stichting Leergeld Vijfheerenlanden laat alle kinderen meedoen!

Voor kinderen en jong volwassenen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in de gemeente vijfheerenlanden, biedt Leergeld Vijfheerenlanden ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), muziek- en danslessen, zwemlessen, scouting, fiets en een laptop voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden). Ook als u in de schuldsanering zit of een inkomen heeft tot 120% van het minimum, kunt u gebruik maken van onze voorzieningen. Zie voor meer informatie de folder van Leergeld en de website https://leergeldav.nl/ of stuur een e-mail naar info@leergeldav.nl

Folder Stichting Leergeld 2023

Naast Vijfheerenlanden zijn er meer gemeentes die een Stichting Leergeld hebben. Informeer bij de gemeente van uw woonplaats of kijk op www.leergeld.nl