Exameninfo

Info voor ouders (en leerlingen)

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Leerlingen ontvangen een PTA-boekje met daarin een planning en belangrijke info. Info over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen zij via Magister.

Rooster Centraal Schriftelijk Examen

Onderstaand het rooster van het Centraal Schriftelijk Examen BBL en KBL 

rooster-leerlingen-bk4-cse-2020.pdf

In het instructieboekje is alle informatie te vinden

Instructieboekje CSE BBL en KBL 2020

Profielwerkstuk (PWS)

In je examenjaar maak je op vmbo tl een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor je eindexamen. Je staat er niet alleen voor; een vaste leraar begeleid je.

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij hiervoor organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail.

PTA

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al starten in het leerjaar vóór het examenjaar. Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Voor ouders/verzorgers staan de PTA-boekjes hier:

PTA boekje Leerjaar 3 basis

PTA boekje Leerjaar 3 kader

PTA boekje Leerjaar 3 TL

PTA boekje Leerjaar 4 basis

PTA boekje Leerjaar 4 kader

PTA boekje Leerjaar 4 TL

Examen: documenten & info

Belangrijke documenten over (eind)examens:

Oosterlicht-examensecretaris:

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decaan geeft specifieke info over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier