Exameninfo

Info voor leerlingen (en ouders)

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Leerlingen ontvangen een PTA-boekje met daarin een planning en belangrijke info. Info over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen zij via Magister.

Centraal Schriftelijk en Digitaal Examen

Het rooster van  het Centraal Schriftelijk Examen van vmbo tl en havo is via onderstaande button te bekijken.

Rooster Centraal Examen 2024 vmbo Tl en Havo

Het rooster van het Centraal Digitaal Examen vmbo BBL en KBL is, zodra het bekend is, via onderstaande button te bekijken.

Meer informatie over het examen is te vinden in de exameninstructieboekjes.

Let op: Onderstaande boekjes zijn van schooljaar 2022 - 2023. T.z.t. volgen hier de nieuwe instructieboekjes. 

 

 

 

Profielwerkstuk (PWS)

In je examenjaar maak je op vmbo tl en havo 5 een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor je eindexamen. Je staat er niet alleen voor; een vaste leraar begeleid je.

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij hiervoor organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail.

PTA

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al starten in het leerjaar vóór het examenjaar. Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info.

Protocol PTA weken:

Protocol boekje PTA weken 2022-2023 V4

PTA-boekjes 2023 - 2024 

Leerjaar 3

PTA boekje vmbo basis 3

PTA boekje vmbo kader 3

PTA boekje vmbo tl 3

Leerjaar 4

PTA boekje vmbo basis 4

PTA boekje vmbo kader 4

PTA boekje vmbo tl 4

PTA boekje havo 4

Leerjaar 5

PTA boekje havo 5

Leerjaar 3 en 4 Leerwerktraject

PTA boekje LWT vmbo basis 3

PTA boekje LWT vmbo basis 4

 

Examen: documenten & info

Belangrijke documenten over (eind)examens:

Examenreglement 2023 - 2024

Oosterlicht-examensecretaris:

Examencommissie:

Deze commissie bestaat uit de examensecretarissen en de afdelingsleiders.
vmbo bk: Margret Bleyendaal
vmbo tl: Joost Matthys
havo: Jessica Kuiperij

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decaan geeft specifieke info over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier