Exameninfo

Info voor ouders (en leerlingen)

Exameninfo

Het examen bestaat uit twee delen:

  • het schoolexamen (SE)
  • het centraal eindexamen (CE)

Het schoolexamen start al in de klas voorafgaand aan de eindexamenklas en is omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten tellen mee voor het rapport en als onderdeel van het centraal eindexamen (CE) in het laatste jaar.

Leerlingen ontvangen een PTA-boekje met daarin een planning en belangrijke info. Info over het eindexamen en de eindexamentrainingen die wij op school of via school aanbieden, ontvangen zij via Magister.

Profielwerkstuk (PWS)

In je examenjaar maak je op vmbo tl een profielwerkstuk (PWS). Het telt mee voor je eindexamen. Je staat er niet alleen voor; een vaste leraar begeleid je.

Ouders/verzorgers krijgen informatie over toetsing en examenzaken op de ouderavonden die wij hiervoor organiseren. U wordt hiervoor uitgenodigd via e-mail.

PTA

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting, de schoolexamens die al starten in het leerjaar vóór het examenjaar. Leerlingen ontvangen op school een PTA-boekje met daarin een planning, wat er wordt getoetst en belangrijke info. Voor ouders/verzorgers staan de PTA-boekjes hier:

pta-boekje vmbo3 basis 2018 - 2019

pta-boekje vmbo3 kader 2018 - 2019

pta-boekje vmbo3 TL 2018 - 2019

pta-boekje vmbo4 basis 2018 -2019

pta-boekje vmbo4 kader 2018 - 2019

pta-boekje vmbo4 TL 2018 - 2019

Examen: documenten & info

Belangrijke documenten over (eind)examens:

Oosterlicht-examensecretaris:

Vervolgopleidingen en beroepskeuze

Onze decaan geeft specifieke info over vervolgopleidingen en beroepskeuze. Voor meer info: klik hier