Praktische informatie

Voor ouders/verzorgers

We doen het samen

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 0347 - 32 56 20
E. post.vianen@oosterlicht.nl

Afwezigheid

Ziekmelding
U meldt uw kind voor 8.15 uur ziek. Afmelden doet u elke dag zolang uw kind ziek is.

Ziekmelden kan op 3 manier:

  • Via de magister- app. Klik hiervoor op de optie 'afwezigheid' en hierna 'melden' in uw app of via internet. Hoe dat werkt?
    Klik hier
  • Via een  e-mail: verzuim.vianen@oosterlicht.nl. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind, de klas en reden.
  • Telefonisch: 0347 - 32 56 20. Vermeld als u het antwoordapparaat inspreekt de voor- en achternaam van uw kind, de klas en reden.

Let op: Ziekmelden via de Magister-app is alleen mogelijk als uw zoon of dochter de hele dag ziek is. Een afspraak voor de ortho, tandarts of doktersbezoek kan alleen via de e-mail, telefonisch of met een (blauw) briefje.

Betermelding
Als uw kind weer beter is, dan meldt u dit door een e-mail te sturen naar verzuim.vianen@oosterlicht.nl. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind en de klas.

Dokter, orthodontist, enz.
We zien graag dat doktersbezoek zoveel mogelijk buiten lestijd wordt gepland. Wanneer dit niet mogelijk is, kan u dergelijke absenties van tevoren, bijvoorkeur via verzuim.vianen@oosterlicht.nl of telefonsich 0347 - 32 56 20 (voor 8.30 uur), doorgeven. Hiernaast is het mogelijk uw kind absent te melden met een (blauw) briefje. Deze zijn op school verkrijgbaar. Een absentie kunt u niet doorgeven via het ouderaccount van Magister.

Ziek naar huis
De leerling meldt zich af in lokaal 106. U dient in de loop van de dag of uiterlijk de volgende dag het ziek-zijn van uw kind te bevestigen (zoals hierboven is beschreven bij ziekmelding).  

Gespijbeld?
De gemiste uren worden dubbel ingehaald bij de verzuimcoördinator. Bij meerdere keren spijbelen wordt de ouder/verzorger geïnformeerd en volgt er contact met de leerplichtambtenaar. 

Aanvraag bijzonder verlof

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of bijzondere redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken (clz). 

Bekijk daarvoor de afspraken die er vanuit de leerplichtwet binnen de gemeente van uw woonplaats gelden, kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Gebruik hiervoor dit formulier

Aanvraagformulier extra verlof

Magister, ook voor ouders/verzorgers

Inloggen op Magister: klik hier

Via Magister kunt u de cijfers en absentie van uw zoon of dochter inzien. Het is belangrijk dat uw e-mailadres in Magister actueel is (en dat doet u via 'Instellingen').

Voor tips en uitleg over het gebruik van Magister 6: klik hier

Is uw account geblokkeerd, heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen, stuurt u dan een mailtje naar:

magister.vianen@oosterlicht.nl

Doorgaans wordt uw probleem binnen een werkdag opgelost.

Huiswerkbegeleiding Lyceo Oosterlicht Vianen

Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: uitleg bij dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de spannende examentijd. Daarom is Lyceo er, met begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, positieve aandacht voor iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd. 

Wil je de flyer van Lyceo bekijken? klik hier

Schoolgids

Veel praktische informatie vindt u in onze schoolgids.

Dit is een gids met onder andere informatie over ons uitgebreide onderwijsaanbod, de manier waarop onze school in de praktijk werkt en nog veel meer. De gids is gemaakt als naslagwerk voor ouders, leerlingen, medewerkers en de onderwijsinspectie.

 

Begeleiding & zorg

Meer informatie over zorg, extra begeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst en leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen) is te vinden in onze schoolgids en hier.

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor overleg over (extra) ondersteuning.

Protocol maatregelen, schorsing en verwijdering

Onze school volgt het protocol maatregelen, schorsing en verwijdering van de Willibrord Stichting.

Pestbegeleiding

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en wij proberen te voorkomen dat er op school wordt gepest. In de brugklas doen we dit in de vorm van een speciaal project: het pestproject. Ook in de overige klassen, tijdens het mentoruur, maken wij pesten bespreekbaar.

De mentor, de vakleraar, de coördinator leerlingzaken, de Peer mediator en soms ook de leerlingbegeleider vervullen ook een belangrijke rol in pestbegeleiding.

Voor ouders/verzorgers organiseert de Ouderraad thema-avonden, waar het onderwerp pesten bijna jaarlijks aan de orde komt. En u kunt altijd terecht bij de mentor(en) of coördinator leerlingzaken als u signalen krijgt over pesten op school.

Natuurlijk heeft onze school ook een anti-pestprotocol.

Anti-pestcoördinator Oosterlicht Vianen:
Angelique Kleijn - a.kleijn@oosterlicht.nl 

Maatschappelijke Stage (MaS)

Informatie over Maatschappelijke Stage (MaS): klik hier

Coördinator Maatschappelijke Stage (MaS)
Nick van Leeuwen - n.vanleeuwen@oosterlicht.nl 

 

Memo voor leerlingen en ouders/verzorgers

De memo is een nieuwsbrief is voor leerlingen en ouders/verzorgers.  Deze verschijnt een aantal keer per schooljaar en wordt u per e-mail toegezonden. Beleef het Oosterlicht!

Memo 1    uitgekomen op 25 augustus 2023

Memo 2    uitgekomen op 20 november 2023

Memo 3    uitgekomen op 19 januari 2024

 

Gouden Schoolkantine Schaal

Sinds 2021 is onze schoolkantine bekroond met de GOUDEN Schoolkantine Schaal door het Voedingscentrum! Meer info: klik hier