Ondersteuning en begeleiding 

We doen het samen.

Zorgvuldig geregeld

Op het Oosterlicht sta je er niet alleen voor. Wij helpen je als je dat wilt. Heb je bijvoorbeeld moeite met het maken van je huiswerk of het plannen en organiseren hiervan? Kun je je niet zo goed concentreren in de les, of zit je niet zo lekker in je vel? Wat het ook is, wij zoeken samen met jou en je ouders naar de juiste ondersteuning. Heb je dyslexie of dyscalculie, dan kun je bij ons op school ondersteuning krijgen van onze remedial teacher.

Waar je ook mee zit, je mentor, onze remedial teacher, de leerlingbegeleiders en ons Ondersteunings- en begeleidingsteam staan voor je klaar. Zodat jij je zo fijn mogelijk voelt bij ons op school en je goed tot leren kan komen. 

Wil je meer weten over begeleiding of ondersteuning op school? Kijk dan in onze schoolgids of neem dan contact met ons op via 0347 - 32 56 20 of post.vianen@oosterlicht.nl

Wij hebben een ondersteuningsprotocol. Dit protocol is een beschrijving en overzicht van de structuur die wij onze leerlingen bieden.

Ondersteuningsprotocol Oosterlicht College Vianen

SOP - Schoolondersteuningsprofiel 2023 - 2024

 

 

 

 

GGD en Leerplicht

GGD
In leerjaar 1 en 4 (basis/kader) en leerjaar 2 en 4 (tl, havo en vwo) voeren alle leerlingen een preventief gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. Mochten er op een ander moment zorgen zijn om een leerling dan kan de jeugdarts of -verpleegkundige ingeschakeld worden. Deze kan bijvoorbeeld een gesprek hebben met leerling en ouders n.a.v. ziekteverzuim, schuift aan bij multidisciplinaire overleggen en bij de overlegmomenten van het  Ondersteunings- en begeleidingsteamteam.

Meer informatie over de GGD regio Utrecht: klik hier

Leerplicht
In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden volledig leerplichtig. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat alle jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2) hebben behaald naar school moeten. De leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet.

Leerplichtambtenaar
De Leerplichtwet bepaalt dat gemeenten toezicht houden op de leerplicht. Iedere gemeente heeft daarom een leerplichtambtenaar die controleert of iedere leerplichtige jongere ingeschreven is bij een school. Hij of zij gaat na wat er speelt is als jongeren (vaak) wegblijven van school, zonder dat dit gemeld wordt door ouders. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken voor ongeoorloofde afwezigheid.

Passend Onderwijs

Onze school biedt passend onderwijs aan. Het overzicht van ondersteuningsmogelijkheden door het Oosterlicht Vianen is ondergebracht in de ouderrapportage van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht: klik hier

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. De scholen in onze regio (Nieuwegein, Vianen, IJsselstein, Houten en Lopik) werken met elkaar samen in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht. Er zijn onderling afspraken gemaakt over hoe we ervoor zorgen dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

Dyslexie of dyscalculie

Onze remedial teachers ondersteunen leerlingen op het gebied van dyslexie of dyscalculie.

Meer informatie:

Meer zelfvertrouwen: onze trainingen

Wij bieden:

  • Rots & Watertraining, een weerbaarheidstraining voor jongens
  • Weerbaarheidstraining voor meiden
  • Faalangsttraining
  • Lekker in je vel training
  • Motivatie training 

Contact

Meer weten over ondersteuning en begeleiding? Neem gerust contact met ons op.

Ondersteunigs- en begeleidingscoördinator
Lizanne Stekelenburg , l.stekelenburg@oosterlicht.nl

Passend Onderwijs
Mirjam van Dijk, m.vandijk@oosterlicht.nl

Interne Begeleiding
Mirjam van der Zijden, m.vanderzijden@oosterlicht.nl
Amy Schuurman, a.schuurman@oosterlicht.nl

Remedial teacher
Mariëtte van de Scheur, m.vandescheur@oosterlicht.nl

Leerlingbegeleider 
Vacant

Tel. 0347 - 32 56 20