Veelgestelde vragen

Wellicht staat hieronder het antwoord op je vraag?

Groep 8

  • 3 handvaardigheid- en technieklokalen
  • 2 grootkeukens
  • 1 restaurant
  • 1 podiumlokaal
  • 1 muzieklokaal
  • 1 dramalokaal
  • 1 winkel
  • 1 zorgplein
  • 1 kantoortuin
  • 20 theorielokalen

Best wel veel dus! Heb jij het totaal aantal lokalen al uitgerekend? En dat is .. ?

De gymlessen vinden binnen in sporthal Helsdingen plaats (5 minuten lopen) en buiten bij de Vikovelden (7 minuten fietsen)
Buiten gymmen we tot de herfstvakantie en na Pasen tot de zomervakantie.

UurLestijden
1*08.15 - 09.00 uur
209.00 - 10.00 uur
Pauze10.00 - 10.15 uur
310.15 - 11.15 uur
411.20 - 12.20 uur
Pauze12.20 - 12.45 uur
512.45 - 13.45 uur
613.50 - 14.50 uur
Pauze14.50 - 15.00 uur
715.00 - 16.00 uur

* Het toetsinhaaluur is altijd op dinsdag en start om 08.00 uur. 

Bij ons op school is het tijdens de pauzes mogelijk om een broodje te komen. Deze broodjes worden vaak op school door leerlingen gebakken. daarnaast kan je ook smoothies en bijvoorbeeld een fruitsalade kopen. Wij zijn een gezonde school met gezonde snacks. 

Op school staan ook twee automaten waar je lekkere dingen uit kunt halen. Dus zorg dat je altijd wat klein geld bij je hebt. 

Naast het cateringpunt is een watertappunt. Zo kan je altijd je flesje water bijvullen met lekker fris, koud water. 


We hebben per dag 3 pauzes en iedereen heeft dan tegelijk pauze. Er is genoeg ruimte op het binnen- boven- en buitenplein om allemaal tegelijk pauze te houden.

Pesten op school willen we natuurlijk niet. We hebben een pestprotocol. We praten over pesten met onder andere de mentor en tijdens brugklaskamp wordt er een anti-pest overeenkomst per klas ondertekend. 

Huiswerk verschilt erg per leerling. De meeste leerlingen maken ongeveer 1 uur huiswerk per dag, vijf dagen per week. Soms wat meer, soms wat minder! Als je veel toetsen achter elkaar hebt, dan zijn leerlingen meer tijd kwijt. Goed plannen (en daar helpt de mentor bij) is handig.

Een les duurt 60 minuten.

Dat verschilt per dag. De ene dag heb je 6 lessen en dan weer 4. Iedereen krijgt een rooster en daarop staan alle lessen. 

OC betekent Oosterlicht College en OCV Oosterlicht College Vianen. 

In klas 3 een week, in klas 4 en 5 (vakhavo) een half jaar, 1 dag per week.

We hebben geen aparte sportklassen. Sport bieden wij naast de lessen gym ook aan in het OC talentprogramma.

Huiswerkbegeleiding wordt geregeld via Lyceo. deze vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 15.00 en 17.00 uur. Je kunt dan rustig je huiswerk maken en leren als het thuis bv. niet lukt. deelname aan deze huiswerkbegeleiding is kosteloos. Opegeven gaat via de mentor. 

 

Ouders/verzorgers

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het Oosterlicht rookvrij. In het schoolgebouw en op het schoolterrein mag niet worden gerookt.

Dagelijks vanaf 07.00 uur via tel. 0347 - 32 56 20.
Of via e-mail: verzuim.vianen@oosterlicht.nl

Ziek naar huis
De leerling meldt zich af bij de coördinator leerlingzaken en neemt bij terugkeer een "blauw" briefje, ingevuld en ondertekend door de ouder mee.

Dokter, orthodontist, enz.
De leerling meldt zich met het afsprakenkaartje of een briefje van thuis bij de administratie als hij weggaat en als hij terugkomt.

Het Oosterlicht probeert zoveel mogelijk de lesuitval te beperken. Zo worden er in de klassen 1 t/m 3 opvangkrachten ingezet. Wanneer een leraar afwezig is, nemen zij de lessen over. 

Het afnemen van een toets kan dus gewoon doorgaan. Tijdens de opgevangen lesuren werken de leerlingen zelfstandig. Zij lezen voor hun portfolio Nederlands of Engels, ze oefenen met rekenen of werken in hun inval- werkboek Duits, Frans en aardrijkskunde. De vakleraar kijkt het werk na, beoordeelt en bespreekt het werk met de klas en laat de beoordeling meewegen met het rapportcijfer. Wij houden u via een e-mailbericht op de hoogte van de wijze waarop de vervanging van een langdurig zieke leraar is geregeld.

Sinds schooljaar 2017-2018 worden ook de bovenbouwklassen opgevangen van leraren die vanuit hun persoonlijk budget uren opnemen. Zij regelen opdrachten/toetsen die de opvangkrachten van hen over kunnen nemen.

 

Binnen de regio wordt dat verzorgd door de basisschool. Buiten de regio moet je zelf een aanmeldformulier invullen en opsturen. Formulieren zijn te verkrijgen via post.vianen@oosterlicht.nl

In principe hebben we 2 lwoo klassen. In totaal 18 leerlingen per klas. Dus in totaal 36 plaatsen beschikbaar. 

Anderen

Wij verzamelen uw veelgestelde vragen en plaatsen de antwoorden t.z.t. op deze plek.