Veelgestelde vragen

Wellicht staat hieronder het antwoord op je vraag?

Groep 8

  • 3 handvaardigheid- en techniek lokalen
  • 1 kook lokaal
  • 1 restaurant
  • 1 podium lokaal
  • 1 muziek- lokaal
  • 20 theorie lokalen
  • 2 lokalen in het pleingebouw (tijdelijk op ons schoolplein)
  • 3 lokalen in De Wiekslag (tijdelijk)

Best wel veel dus! Heb jij het totaal aantal lokalen al uitgerekend? En dat is .. ?

Lestijden leerjaar 1 en 2

1e uur 08.35 – 09.50 uur
2e uur 09.50 – 11.05 uur
Pauze 11.05 – 11.25 uur
3e uur 11.25 – 12.40 uur
Pauze 12.40 – 13.00 uur
4e uur 13.00 – 14.15 uur
Pauze 14.15 – 14.25 uur
5e uur 14.25 – 15.40 uur
6e uur 15.40 – 16.55 uur

Leerjaar 3 en 4

1e uur 08.15 – 09.30 uur
Pauze 09.30 – 09.50 uur
2e uur 09.50 – 11.05 uur
3e uur 11.05 – 12.20 uur
Pauze 12.20 – 12.40 uur
4e uur 12.40 – 13.55 uur
Pauze 13.55 – 14.05 uur
5e uur 14.05 – 15.20 uur
6e uur 15.20 – 16.35 uur

Ouders/verzorgers

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het Oosterlicht rookvrij. In het schoolgebouw en op het schoolterrein mag niet worden gerookt.

Dagelijks vanaf 07.00 uur via tel. 0347 - 32 56 20.
Of via e-mail: verzuim.vianen@oosterlicht.nl

Ziek naar huis
De leerling meldt zich af bij de coördinator leerlingzaken en neemt bij terugkeer een "blauw" briefje, ingevuld en ondertekend door de ouder mee.

Dokter, orthodontist, enz.
De leerling meldt zich met het afsprakenkaartje of een briefje van thuis bij de administratie als hij weggaat en als hij terugkomt.

Het Oosterlicht probeert zoveel mogelijk de lesuitval te beperken. Zo worden er in de klassen 1 t/m 3 opvangkrachten ingezet. Wanneer een leraar afwezig is, nemen zij de lessen over. 

Het afnemen van een toets kan dus gewoon doorgaan. Tijdens de opgevangen lesuren werken de leerlingen zelfstandig. Zij lezen voor hun portfolio Nederlands of Engels, ze oefenen met rekenen of werken in hun inval- werkboek Duits, Frans en aardrijkskunde. De vakleraar kijkt het werk na, beoordeelt en bespreekt het werk met de klas en laat de beoordeling meewegen met het rapportcijfer. Wij houden u via een e-mailbericht op de hoogte van de wijze waarop de vervanging van een langdurig zieke leraar is geregeld.

Sinds schooljaar 2017-2018 worden ook de bovenbouwklassen opgevangen van leraren die vanuit hun persoonlijk budget uren opnemen. Zij regelen opdrachten/toetsen die de opvangkrachten van hen over kunnen nemen.

Anderen

Wij verzamelen uw veelgestelde vragen en plaatsen de antwoorden t.z.t. op deze plek.