Privacy op het Oosterlicht College

Op school gebruiken en verwerken wij heel veel gegevens. Niet alleen van alle leerlingen, maar ook van onze medewerkers. We noemen deze gegevens persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan van jullie persoonsgegevens. We houden ons aan de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Privacy wet. We leggen je hieronder uit hoe we op het Oosterlicht College omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Onze verplichting

Als school hebben wij de verplichting om een aantal persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld jouw studievoortgang in Magister. Zo zorgen wij ervoor dat jij straks je diploma kan halen. Een aantal gegevens sturen wij door naar andere partijen. Zoals Dienst Onderwijs Uitvoering (DUO) en de leerplicht ambtenaar. We sturen niet meer informatie naar de partijen als dat nodig is. We gebruiken jouw persoonsgegevens dan ook niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoelt is.

 

Jouw rechten

Voor gegevens waarvoor wij die verplichting niet hebben, vragen wij aan jullie ouders toestemming. Zoals het gebruiken van een foto voor in de schoolgids of voor op de website. In Magister kunnen je ouders invullen of zij willen dat jij bijvoorbeeld op de foto staat, of niet. Word je 16 jaar? Dan mag je het zelf invullen. Misschien hebben je ouder wel toestemming gegeven, maar wil je dat liever niet, dat kan. Je kan op elk moment je toestemming wijzigen, dan zorgen wij dat bijvoorbeeld de foto wordt verwijderd.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. We hebben daarvoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd. We bewaren bijvoorbeeld jouw gemaakte examens niet langer dan twee jaar.

 

Privacy Statement

De privacy van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. Daarom hebben wij een Privacy Statement geschreven. Hierin staat uitgebreid hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Klik hier

 

Privacy Reglement

Ook dienen we ons te houden aan de privacy regels van de PCOU Willibrord stichting. Klik hier

Protocol Cameratoezicht

Hoe wij met de camera's in onze school omgaan staat in het Protocol Cameratoezicht. Klik hier