Inspectie

Klachtenregeling & contact

Inspectie

Inspectie
Het Oosterlicht valt onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, kantoor Utrecht, Postbus 2730, 3500 GS te Utrecht,
T 088 – 669 60 00, info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenprocedure / klachtenregeling
In veel gevallen kunnen klachten informeel worden afgehandeld door contact op te nemen met de direct betrokkenen. Als dit geen oplossing brengt, kan bemiddeling worden gevraagd van de mentor, dan de coördinator leerlingzaken en vervolgens de afdelingsleider. Mocht de klacht niet kunnen worden opgelost, dan wordt u of word je doorverwezen naar de rector. Deze nodigt beide partijen uit voor en gesprek en neemt een beslissing inzake de klacht.

Onze school heeft een officiële klachtenregeling