Contact

Oosterlicht College Vianen

Schoolleiding, afdelingsleider, coördinator leerlingzaken, ondersteuning & begeleiding 

Oosterlicht College Vianen

Uithoflaan 1
4133 GZ  Vianen

Tel: 0347 - 32 56 20
(Bereikbaar tussen 07.30 - 16.00 uur)

E-mail: post.vianen@oosterlicht.nl

Voor contact met de vakdocenten verwijzen wij u naar de mentor van uw kind of kijk voor het e-mailadres in het Personalia boekje 2023 - 2024.


Schoolleiding

Afdeling tl/havo 1-2, havo/atheneum 1-2 en havo 3-5

Afdeling kt 1-2 en tl 3-4

Afdeling bk 1-4

Klassen die onder deze afdeling vallen zijn: 

  • BK1a - BK1b - BK1c
  • BK2a - BK2b 
  • BK3a - BK3b - BK3c - BK3d
  • B4a - B4b - K4a - K4b

Ondersteuning & begeleiding

Contactpersonen 

Wij vangen op, begeleiden en adviseren melders. Dit kunnen leerlingen, ouders of collega’s zijn. Wij lichten voor, informeren en inspireren de organisatie. En ten slotte geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en management. Wij werken secuur en volgens de richtlijnen van onze stichting. 

Webredactie