Nieuws

Delen we graag met jou

Slaag- zakregeling is vastgesteld

Terug naar overzicht

Zoals velen vast al gehoord of gezien hadden is op 8 april de officiële slaag- zakregeling vastgesteld voor dit bijzondere jaar. Iedereen kan de regeling vinden op: 

www.rijksoverheid.nl/examens

Duidelijk is in ieder geval dat de SE cijfers de eindcijfers zijn. Dit betekent – net als anders – dat alle onderdelen van het schoolexamen afgerond moeten zijn.

 Hoe we een en ander precies gaan organiseren, daar denken we zorgvuldig over na. Zodra daar meer duidelijkheid over is, laten we dat weten.

Het is wel goed om beeld te hebben van de globale planning van onze school:

  • Voor de meivakantie bieden we de gelegenheid om alle onderdelen van het PTA af te ronden. Daarvoor gebruiken we het toetsrooster zoals je dat vorige week hebt ontvangen, en de afspraken met individuele docenten.
  • Alle leerlingen die door omstandigheden toetsen hebben gemist, kunnen vanaf nu  en ook nog na de meivakantie de toetsen inhalen.
  • De gewone herkansing die na toetsweek 3 zou plaatsvinden, vindt plaats in de tweede helft van mei.  
  • Vóór 4 juni is iedereen in de gelegenheid gesteld het complete schoolexamen af te ronden.
  • 4 juni is de datum waarop we de uitslag officieel bepalen. Die dag brengen we het ‘officiële’ bericht van geslaagd of gezakt.  
  • Na 4 juni organiseren we de aangekondigde resultaatverbeteringstoetsen.

Specaal voor alle examenleerlingen:
over de precieze invulling communiceren we zodra daar meer duidelijkheid over is. We zijn er bijna, blijf je uiterste best doen op alle schoolexamens die je nog maakt! En uiteraard: probeer, waar mogelijk, zover mogelijk je PTA compleet te hebben al voor de meivakantie.


examen-696x415.jpg
Terug naar overzicht