Nieuws

Delen we graag met jou

Ouders gezocht!

Terug naar overzicht

Ouders gezocht!
We zoeken ouders die ons willen afvaardigen in zowel de MR als de OPR. Voor beiden is 1 plek vacant! 

MR (Medezeggenschapsraad)
Ben jij een ouder die graag actief betrokken is bij het ontwikkelen van het schoolbeleid? Een ouder die positief kritisch is en goed kan samenwerken en daarnaast een scherpe blik heeft op beleidsstukken? Dan zoeken we jou voor de MR! Momenteel hebben we een MR bestaande uit 4 collega’s (3 onderwijzend personeel, 1 ondersteunend personeel), een ouder en een leerling. We vergaderen 5 keer per jaar van 18.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. Aankomend jaar zoeken we 1 ouder en 1 leerling om weer compleet aan schooljaar 2022-2023 te kunnen starten.

OPR (Ondersteuningsplanraad)
Wil jij meedenken en bijdragen aan hoe passend onderwijs wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband? Dan zoeken we jou voor de ondersteuningsplanraad (OPR). Het OPR heeft instemming op verstelling en wijziging van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierin worden afspraken gemaakt over welke extra ondersteuning leerlingen geboden kan worden. De OPR vergadert 3 á 4 keer per jaar. Vanwege de schoolsplitsing met Oosterlicht Nieuwegein zijn we op zoek naar 1 ouder en 1 leerling die onze school kunnen vertegenwoordigen. 

Wil je meer informatie of je aanmelden? Stuur dan een email naar Jesper Ahsmann (voorzitter MR).
Email: j.ahsmann@oosterlicht.nl;

mr-vergaderen.jpg
Terug naar overzicht